Ramkeramiek maakt een gevelsteen naar uw wensen voor uw voorgevel of buitenmuur.

Een gevelsteen is een gevelornament waarmee u een historische en persoonlijke decoratie aan uw gevel toevoegt. Denk bijvoorbeeld aan een gevelsteen met uw naam en familiewapen in relief of een steen waarop uw praktijknaam of beroep vermeld staat. Of een dierenafbeelding of bloemdecoratie, de uitbeelding van uw straatnaam, en zo zijn er nog tal van mogelijkheden.

Een gevelsteen geeft identiteit.

Het toepassen van gevelstenen dateert uit vroeger tijden, toen nog geen huisnummers werden toegepast. Een huis was herkenbaar aan (onder meer) de gevelsteen. Een gevelsteen vertelde vaak iets over (het beroep van) de bewoner. Daarmee geeft een gevelsteen een huis identiteit, eigenheid, iets waardoor het huis zich onderscheidt.

Gevelstenen zijn afzonderlijk vervaardigde reliëfs met een eigen thema, aangebracht in een gevel. In de voorgevel van een pand dienden ze vroeger als adresaanduiding. Dit was in de tijd voor er huisnummering bestond. Later, toen de huisnummering al was ingevoerd zijn ze vooral gemaakt om het persoonlijke met het aangename te combineren. Het persoonlijke is de betekenisgeving aan de gevelsteen, vaak in combinatie met het bijzondere aan een pand, de eigenaar, een uitgeoefend beroep en/of de locatie.

Gevelstenen bevatten vaak een vertaalslag in hun betekenis. Het onderwerp gaat altijd ergens over, maar kan tegelijkertijd in zijn symboliek meer betekenen dan wat op het eerste gezicht lijkt. In algemene zin wordt er veel historie in gevelstenen vastgelegd.