Gevelsteen ter ere van het honderjarig bestaan van de Geitenkamp in 2020.                               

Speciaal voor de wijk Geitenkamp in Arnhem, waar ik zelf met veel plezier woon, heb ik een drietal gevelstenen gemaakt. 

Historische betekenis

De gevelstenen vormen een drieluik waarop de naamgeschiedenis van de wijk wordt verteld. De naam van de wijk is ontleend aan de boerderij/uitspanning " Geitenkamp". 

De boederij lag in de jaren 20 en 30, tijdens de bouw van de wijk Geitenkamp, aan de Rosendaalseweg. Het was een café/restaurant met een ernaast gelegen kleine speeltuin. De uitspanning Geitenkamp is in 1929 afgebroken en vervangen door een modern café-restaurant met speeltuin en vijver. Deze werd  ook ‘De Geitenkamp’ genoemd. In de oorlog brandde het pand geheel af. Op dezelfde plek werd in 1937 de schippersschool van Insula Dei gevestigd en weer later zijn er op deze plek bejaardenwoningen gebouwd. In 2014 is hier de wijk Larikshof neergezet.

Foto: gemeentearchief Arnhem.

Veluwse Landgeiten

Voordat de boerderij  een uitspanning werd was het een geiten-boerderij. Dit waren zeer waarschijnlijk Veluwse landgeiten. Tot eind 19de eeuw was het gebruikelijk in Gelderland dat de geiten werden ingezet voor de melkproductie. Na de tweede wereldoorlog waren de Veluwse landgeiten, door het kruisen met geïmporteerde rassen bijna geheel uitgestorven. Tegenwoordig staan de landgeiten op de lijst van zeldzame dierrassen. De Veluwse landgeiten worden nog steeds gehouden op de Stadsboerderij Korenmaat in Arnhem. Deze twee Veluwse landgeiten hebben model gestaan voor de gevelstenen:

 

    

Foto Veluwse landgeiten Stadsboerderij de Korenmaat.

Plaatsing

De vertelling op de gevelsteen is gebaseerd op het uitzicht dat je hebt wanneer je onder de poort doorkijkt. Dan zie je de vijver en het park en op de gevelsteen de boerderij ‘Geitenkamp’ die daar een eeuw geleden heeft gestaan. De historische uitstraling en het profiel van de wijk, namelijk die van gilden en ambachten wordt door dit drieluik benadrukt. 

100 jarig bestaan Geitenkamp

Een mooie gelegenheid voor het aanbieden van deze gevelstenen is het honderdjarige bestaan van de Geitenkamp in nov. 2020 dit jaar.  

  

 

Contact: Kristine Ram