Sinds vorig jaar begeleid ik een blinde dame bij het boetseren. In het verleden beschikte ze over een goed gezichtsvermogen, later is ze geheel blind geworden. Ze is erg creatief en produktief heeft een sterke verbeelding. Deze gevelsteen hebben we samen gemaakt.

 

Contact: Kristine Ram